Đồ Trang trí nội thất

Đồ nhà bếp

Đồ khách sạn, nhà hàng

Quà Tặng

thông tin liên hệ
Ms. Hien Nguyen
Sales manager
(84) 2439991276 - (84) 908145568

Bát sơn mài trai, bát cẩn trai, trứng

HT5718 Bát sơn mài cốt composit hình trái tim
HT5718 Bát sơn mài cốt composit hình trái tim
HT5709.1 Bát gỗ sơn mài cẩn chuồn trứng
HT5709.1 Bát gỗ sơn mài cẩn chuồn trứng
HT5709 Bát đựng cơm gỗ sơn mài
HT5709 Bát đựng cơm gỗ sơn mài
Bát tre sơn mài cẩn trứng HT5702
Bát tre sơn mài cẩn trứng HT5702
HT5703 Âu tre sơn mài cẩn trứng
HT5703 Âu tre sơn mài cẩn trứng
HT5704
HT5704
HT5705
HT5705
HT5709.3 Bát gỗ sơn mài cẩn chuồn trứng
HT5709.3 Bát gỗ sơn mài cẩn chuồn trứng
HT5711 Bát tre sơn mài khảm trai
HT5711 Bát tre sơn mài khảm trai
HT5711.1
HT5711.1
Bát tre sơn mài khảm trai màu tím HT5712
Bát tre sơn mài khảm trai màu tím HT5712
Bát sơn mài gỗ keo HT5700.2
Bát sơn mài gỗ keo HT5700.2
HT5710 Bát cơm bằng gỗ keo sơn mài
HT5710 Bát cơm bằng gỗ keo sơn mài
HT5720 Bát sơn mài dát bạc
HT5720 Bát sơn mài dát bạc
HT5763 Bát gỗ keo sơn mài cao cấp
HT5763 Bát gỗ keo sơn mài cao cấp
HT5713 Bát tre khảm trai bộ 3 chiếc
HT5713 Bát tre khảm trai bộ 3 chiếc
HT5711 Bát sơn mài decor cốt composite
HT5711 Bát sơn mài decor cốt composite
HT5729 Bát sơn mài cao cấp
HT5729 Bát sơn mài cao cấp