Hộp quà tặng theo yêu cầu

HT9913 Hũ sơn mài đựng ô mai
HT9913 Hũ sơn mài đựng ô mai
HT9903 hộp tre cuốn sơn mài đựng bánh trung thu
HT9903 hộp tre cuốn sơn mài đ...
HT9904 Hũ sơn mài đựng kẹo sơn mài vẽ hoa mai
HT9904 Hũ sơn mài đựng k̒...
HT9908 Hũ sơn mài khảm trứng
HT9908 Hũ sơn mài khảm trứng
HT9912 Hũ sơn mài quà tặng
HT9912 Hũ sơn mài quà tặng