Khay bánh mỳ

HT7019 Bát đựng hoa quả
HT7019 Bát đựng hoa quả
HT7008.1 Đĩa đựng hoa quả sơn mài cao cấp
HT7008.1 Đĩa đựng hoa qu̐...
HT7024 Khay bánh mỳ sơn mài tre
HT7024 Khay bánh mỳ sơn mài tre
HT7022 Khay bánh mỳ cốt tre cuốn
HT7022 Khay bánh mỳ cốt tre cuốn
HT7013 Khay tre cuốn đựng hoa quả
HT7013 Khay tre cuốn đựng hoa qu&...