Các vật dụng khác

HT0700 Hộp cơm sơn mài cao cấp
HT0700 Hộp cơm sơn mài cao cấ...
Vật đựng trang trí cây thông nodel
Vật đựng trang trí cây thông node...
Đèn gáo dừa
Đèn gáo dừa
Đèn gáo dừa
Đèn gáo dừa
Nến dừa
Nến dừa
Nến dừa
Nến dừa
Ống hút tre tự nhiên
Ống hút tre tự nhiên
Khay đựng đá sơn mài
Khay đựng đá sơn mài
Lo gốm sơn mài họa tiết
Lo gốm sơn mài họa tiết
Ông tre đựng thìa, dĩa
Ông tre đựng thìa, dĩa
Đũa dừa khảm trai
Đũa dừa khảm trai
Đũa gỗ khảm trai
Đũa gỗ khảm trai