Khay trai sơn mài

Bộ khay khảm trai
Bộ khay khảm trai
Khay khảm trai
Khay khảm trai
HT6700 Khay sơn mài cốt MDF khảm trai
HT6700 Khay sơn mài cốt MDF khảm...
HT6701 Khay sơn mài cốt MDF khảm trai bộ 3
HT6701 Khay sơn mài cốt MDF khảm...
HT6705  Khay sơn mài cốt MDF khảm trai ô vuông
HT6705 Khay sơn mài cốt MDF khảm...
HT6727 Khay MDF khảm trai sơn mài
HT6727 Khay MDF khảm trai sơn mài
HT6728 Khay MDF khảm trai sơn mài, đơn chiếc hoặc theo bộ
HT6728 Khay MDF khảm trai sơn mài, ...
HT6729 Khay MDF khảm trai sơn mài Hạ Thái
HT6729 Khay MDF khảm trai sơn mài HN...
HT6731 Khay MDF khảm trai sơn mài, sản phẩm công ty Hạ Thái
HT6731 Khay MDF khảm trai sơn mài, s...
HT6732 Khay MDF khảm trai, sản phẩm công ty Hạ Thái
HT6732 Khay MDF khảm trai, sản ph̐...
HT6733 Khay sơn mài khảm trai, công ty Hạ Thái
HT6733 Khay sơn mài khảm trai, công ty...
HT6739 Khay sơn mài khảm trai chỉ tự nhiên, dáng tròn
HT6739 Khay sơn mài khảm trai chỉ...
HT6740 Khay trai dáng tròn
HT6740 Khay trai dáng tròn
HT6736 khay khảm trai vuông
HT6736 khay khảm trai vuông
HT6734 khay sơn mài khảm trai chữ nhật
HT6734 khay sơn mài khảm trai chữ...
HT6734 khay sơn mài khảm trai chữ nhật, đa dạng kiểu khảm
HT6734 khay sơn mài khảm trai chữ...
HT6730 Khay sơn mài khảm trai bộ 2 chiếc, dáng tròn
HT6730 Khay sơn mài khảm trai bộ...
Khay trà khảm trai
Khay trà khảm trai
Khay đĩa khảm trai sơn mài
Khay đĩa khảm trai sơn mài