Khay sơn mài

HT6010 Khay trà dán bạc vẽ phong cảnh
HT6010 Khay trà dán bạc vẽ phong cN...
HT6020 Khay sơn mài dán bạc vuông, khảm trai
HT6020 Khay sơn mài dán bạc vuông, kh&#...
HT6022 Khay sơn mài đen gắn chuồn cẩn trứng
HT6022 Khay sơn mài đen gắn chu...
HT6129 Khay tre cuốn
HT6129 Khay tre cuốn
HT6008 Khay trà dán bạc vẽ co gái
HT6008 Khay trà dán bạc vẽ co gái
HT6009 Khay trà dán bạc khảm trai bi tròn
HT6009 Khay trà dán bạc khảm trai bi t...
HT6011 Khay trà tre cuốn sơn mài
HT6011 Khay trà tre cuốn sơn mài
HT6009 Khay tre cuốn sơn mài  màu đỏ
HT6009 Khay tre cuốn sơn mài màu đ...
HT6217 Khay tre cuốn sơn mài cap cấp
HT6217 Khay tre cuốn sơn mài cap c̐...
HT6105 Khay sơn mài vẽ hoa
HT6105 Khay sơn mài vẽ hoa
HT6002 Khay trà sơn mài dán bạc
HT6002 Khay trà sơn mài dán bạc
HT6220 Bộ khay sơn mài hồng bộ 3 chiếc
HT6220 Bộ khay sơn mài hồng bN...
HT6179 Khay sơn mài màu cam viền trắng
HT6179 Khay sơn mài màu cam viền trN...
HT6185 Khay sơn mài cốt MDF màu vàng bóng đáy đen mờ
HT6185 Khay sơn mài cốt MDF màu vàng bó...
HT6026 Khay sơn mài dán bạc phun màu xanh bộ 2 chiếc
HT6026 Khay sơn mài dán bạc phun màu xa...
HT6190 Khay sơn mài MDF 2 màu kết hợp
HT6190 Khay sơn mài MDF 2 màu kết hO...
HT6224 Khay sơn mài xuất khẩu màu xanh lá
HT6224 Khay sơn mài xuất khẩu màu...
HT6210 Khay sơn mài trắng vẽ hoa đào đỏ
HT6210 Khay sơn mài trắng vẽ hoa...
Khay trai sơn mài
Khay trai sơn mài
Khay sơn mài làm bằng MDF
Khay sơn mài làm bằng MDF
Khay sơn mài cốt MDF
Khay sơn mài cốt MDF