Đĩa sơn mài

HT7111 Đĩa sơn mài dán bạc vẽ tay, phù hợp làm quà tặng hoặc trang trí nhà cửa
HT7111 Đĩa sơn mài dán bạc vẽ tay, phù hợp làm quà...
HT7107 Đĩa sơn mài tre cuốn
HT7107 Đĩa sơn mài tre cuốn
HT7109 Đĩa sơn mài cẩn trứng
HT7109 Đĩa sơn mài cẩn trO...
Đĩa trang trí khảm trai
Đĩa trang trí khảm trai
Đĩa trang trí sơn mài Hạ Thái
Đĩa trang trí sơn mài Hạ Thái
Đĩa trang trí vẽ họa tiết
Đĩa trang trí vẽ họa ti̓...
Đĩa trưng bày vẽ hoa đào
Đĩa trưng bày vẽ hoa đào
Đĩa trưng bày sơn mài khảm trai
Đĩa trưng bày sơn mài khả...
HT7448 Đĩa sơn mải khảm trai, cẩn trứng
HT7448 Đĩa sơn mải khảm...
HT7450 Đĩa sơn mải khảm trai
HT7450 Đĩa sơn mải khảm...
HT7452 Bộ đĩa cẩn trứng
HT7452 Bộ đĩa cẩn trứn...
HT7455 Đĩa khảm trai bộ 3
HT7455 Đĩa khảm trai bộ 3
HT7110 Đĩa sơn mài cẩn trứng cao cấp
HT7110 Đĩa sơn mài cẩn trO...
HT7439 Đĩa sơn mài vẽ tay bộ 3 chiếc
HT7439 Đĩa sơn mài vẽ tay b&#...
HT7440 Đĩa sơn mài cao cấp
HT7440 Đĩa sơn mài cao cấp
HT7447.1 Đĩa sơn mài vẽ hoa mai, hàng sơn mài vẽ tay
HT7447.1 Đĩa sơn mài vẽ hoa mai, hàng sơn mài vẽ t...
HT7447.2 Đĩa sơn mài dán bạc vẽ tay
HT7447.2 Đĩa sơn mài dán bạc vẽ tay
Đĩa sơn mài
Đĩa sơn mài
Đĩa sơn mài vẽ hoa đào
Đĩa sơn mài vẽ hoa đào